Infostud grupa specijal EP004: Danijela Dakić

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · Pojačalo Infostud grupa specijal 4: Kako razvijati proizvode u skladu sa potrebama korisnika...

Infostud grupa specijal EP003: Radomir Ikić

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · Pojačalo Infostud grupa specijal 3: Donošenje odluka na osnovu podataka i biznis analitika...

Infostud grupa specijal EP002: Borko Rastović i Nebojša Kamber

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · Pojačalo Infostud grupa specijal 2: Kako izgleda rad na platformama za veliki broj korisnika...

Infostud grupa specijal EP001: Branislava Gajić Stanojević

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · Pojačalo Infostud grupa specijal 1: Branislava Gajić Stanojević – Infostud od 0 do 250...

Isla EP002: Šta su komunikacijske veštine i kako ih unaprediti

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · Pojačalo specijal: Kako postati bolji govornik – EP2 Transkript razgovora: Ivan Minić:...

Isla EP001: Šta su komunikacijske veštine i kako ih unaprediti

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · Pojačalo specijal: Šta su komunikacijske veštine i kako ih unaprediti – EP1 Transkript...