EP109: Bojana Brkić i Rade Radovanović

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 109: Bojana Brkić i Rade Radovanović, sinolog i režiser, Boya Porcelain – Pojačalo podcast...

EP108: Vitomir Jevremović

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 108: Vitomir Jevremović, arheolog, IT stručnjak, Digital Mind, VR-All-Art – Pojačalo...

Infostud grupa specijal EP004: Danijela Dakić

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · Pojačalo Infostud grupa specijal 4: Kako razvijati proizvode u skladu sa potrebama korisnika...

EP107: Aleksandar Šćepanović

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 107: Aleksandar Šćepanović, hostel Montana, Zanateria – Pojačalo podcast Transkript...

Infostud grupa specijal EP003: Radomir Ikić

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · Pojačalo Infostud grupa specijal 3: Donošenje odluka na osnovu podataka i biznis analitika...