EP199: Dejan Pataki

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 199: Dejan Pataki, Rare and Share podcast, Retro Digital Agency – Pojačalo podcast...

EP198: Đorđe Filipović

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 198: Đorđe Filipović, softverski inženjer, 30 Hills – Pojačalo podcast Transkript...

EP197: Radovan Kovač

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 197: Radovan Kovač, Izazovi Avanturu, Balkan Trip – Pojačalo podcast Transkript razgovora:...

EP196: Marko Carević

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 196: Marko Carević, Telenor banka, CEO Ananas.rs – Pojačalo podcast Transkript razgovora:...

EP195: Peter Nalli

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 195: Peter Nalli, direktor animacije i vizuelnih efekata, Puffins Impossible – Pojačalo...

EP194: Vladimir Zarić

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 194: Vladimir Zarić, inženjer elektrotehnike, marketing strateg, Four Dots – Pojačalo...