EP109: Bojana Brkić i Rade Radovanović

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 109: Bojana Brkić i Rade Radovanović, sinolog i režiser, Boya Porcelain – Pojačalo podcast...

EP108: Vitomir Jevremović

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 108: Vitomir Jevremović, arheolog, IT stručnjak, Digital Mind, VR-All-Art – Pojačalo...

EP107: Aleksandar Šćepanović

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 107: Aleksandar Šćepanović, hostel Montana, Zanateria – Pojačalo podcast Transkript...

EP106: Vladimir Grbić

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 106: Vladimir Vanja Grbić, odbojkaš, olimpijski šampion, kamp Vanje Grbića – Pojačalo...

EP105: Strahinja Ćalović

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 105: Strahinja Ćalović, digitalni marketing, Aca Informacija, Tatin dnevnik – Pojačalo...

EP104: Srđan Erceg

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 104: Srđan Erceg, sportski komentator, Sport Klub, marketar, HUGE Media – Pojačalo podcast...