5 saveta za smanjenje poreskih troškova

Svaki vlasnik malog biznisa nastoji sa smanji troškove poslovanja, a ništa drugačije nije ni sa porezima.

Legalno smanjenje poreskih obaveza nazivamo optimizacijom poreza. U nastavku pogledajte naših 5 saveta koje možete brzo i lako sprovesti.

1. Evidentirajte sve troškove koje stvara vaš biznis

Početak poslovanja je često obeležen ulaganjima i troškovima. Stoga neki preduzetnici izdatke finansiraju ličnim novcem, zaboravivši da za njih pribave račun. Poslovne razgovore obavljaju privatnim telefonom, robu razvoze ličnim automobilom, a sve to plaćaju “iz džepa”.

Uzmite gotovinski račun na firmu za svaku keš nabavku. Regulišite korišćenje privatne imovine ugovorom o zakupu. Kada se budu svodili poreski računi, na kraju godine, poželećete da ste imali više (evidentiranih) troškova.

2. Rad osnivača van radnog odnosa – smanjenje dažbina na rad

Ukoliko ste osnovali društvo ograničene odgovornosti, umesto da se odmah u njemu zaposlite, možete raditi kao osnivač van radnog odnosa.

U tom slučaju, porez i doprinosi umesto minimalnih 18.000 dinara, koštaće vašu firmu između 6.000 dinara, ako ste negde drugde zaposleni i 9.000 dinara, ukoliko niste socijalno osigurani po drugom osnovu.

U ovom statusu možete upravljati firmom bez vremenskog ograničenja, a u svakom trenutku možete promeniti status i zaposliti se.

3. Koristite poreske gubitke iz prethodnih godina da smanjite obavezu poreza na dobit

Gubitak iz poslovanja koji je firma ostvarila, može se koristiti za smanjenje obaveze poreza na dobit u narednih 5 godina.

Radi se o poreskom gubitku – iznosu koji je korigovan prema poreskim pravilima, i možete ga pročitati iz poreskog bilansa, dokumenta koji vam svake godine sastavi i pošalje vaš računovođa. Upravo je on adresa na kojoj treba da se raspitate o ovom pravu.

Ono vam može doneti značajne uštede poreza na dobit, koji se obračunava po stopi od 15%.

4. Koristite olakšice i subvencije države

Različite državne institucije stimulišu razvoj privrede kroz povoljne kredite za razvoj, bespovratna sredstva za ulaganje u opremu, olakšice prilikom zapošljavanja.

Do kraja 2019. godine aktuelna je olakšica za zapošljavanje osoba koje su duže od 6 meseci provele na evidenciji nezaposlenih lica (“na birou”). Ukoliko angažujete radnika “sa biroa”, država će vam vratiti 65% od iznosa koji ste platili na ime poreza i doprinosa na njegovu platu.

Konkurse možete pratiti na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva privrede i Fonda za razvoj.

5. Uplata pozajmice osnivača umesto povećanja kapitala

Ukoliko ste društvo ograničene odgovornosti i na poslovnom računu vam zafale sredstva, u određenim situacijama je brže, jednostavnije i poreski isplativije da kao osnivač date firmi pozajmicu, nego da vršite povećanje kapitala.

Naime, povećanje kapitala se registruje kod Agencije za privredne registre, a za uplatu pozajmice dovoljno je “pustiti” nalog za prenos sredstava sa privatnog na tekući račun privrednog društva. Pozajmice su predviđene za situacije kada se firma suočava sa nelikvidnošću, pa ih treba odobravati shodno tome.

Prilikom povraćaja pozajmice ne plaćate nikakav dodatni porez, dok prilikom isplate dividende, kao prinosa na kapital, plaćate porez po stopi od 15 %.

Nove epizode u vašem inbox-u:

Podržite Pojačalo:

Donirajte jednokratno ili kroz dobrovoljnu mesečnu pretplatu već od 5 EUR.

Pratite nas:

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, -u, na Apple i Google podcasts.