E-commerce – prodaja preko interneta

Elektronska trgovina predstavlja kupovinu i prodaju proizvoda ili usluga putem Interneta. Ključna razlika između tradicionalne trgovine i trgovine putem interneta jeste u tome što kupac nije u fizičkom kontaktu sa robom već je bira preko ekrana svog elektronskog uređaja, bio da to kompjuter, tablet ili mobilni telefon.

Kada da se registrujem?

Ukoliko putem interneta povremeno prodajete ličnu imovinu poput nameštaja koji više ne koristite ili svog automobila, to možete učiniti bez registracije firme. Međutim, ukoliko e-prodaja dobara i usluga postane stalan izvor prihoda za vas iz meseca u mesec, vaše obaveze se menjaju. U tom slučaju, vi obavljate delatnost trgovine putem interneta, te je neohodno da registrujete firmu i obavezni ste da plaćate porez.

Koju šifru delatnosti treba da odaberem prilikom registracije web prodavnice?

Internet prodaja robe i usluga fizičkim licima obuhvaćena je šifrom delatnosti 47.91 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta. Šifra obuhvata prodaju na malo gde kupac na osnovu informacija sa web sajta bira koje će proizvode kupiti i poručuje ih bez neposrednog kontakta sa robom. Kupljeni proizvodi mogu biti direktno preuzeti sa interneta ili fizički isporučeni kupcu. Da biste se bavili online prodajom nije neophodno da vam ova delatnost bude registrovana kao pretežna kod Agencije za privredne registre.

Šta smem da prodajem preko interneta?

Osim dobrima, na mreži možete trgovati i uslugama poput skladištenja podataka, reklamiranja, pristupa različitim servisima i raznim uslugama koje se prenose elektronskom mrežom. Elektronskim putem zabranjeno je ugovarati promet nepokretnosti, doživotno izdržavanje, raspodelu imovine za života, poklon i pravni posao za koji je neophodan potpis na papiru.

Obaveze trgovca

Na vaše obaveze kao trgovca primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o trgovini, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o zaštiti potrošača, pa se preporučljivo da se sa njima upoznate.

Između ostalog, dužni ste da na sajtu istaknete cene robe, cene dostave, kao i ukupnu cenu, obavestite potrošača o vašoj zakonskoj odgovornosti za slučaj nesaobraznosti robe i obezbedite mu pravo na povrat robe u roku od 14 dana od dana dostave.

Ukoliko prikupljate i obradujete lične podatke potreban vam je punovažan pristanak lica koje ste  prethodno o tome obavestilii. Moguće je prikupljati i obrađivati samo one podatke o ličnosti koji su neophodni, a u tačno određenu svrhu obrade.

Izdavanje računa

Za svaku isporuku robe, prodavac je dužan da, kako domaćem, tako i stranom kupcu izda račun koji sadrži neku identifikacionu oznaku (najčešće ime i prezime) osobe koja je izdala račun. Račun može biti u elektronskoj formi i ne mora sadržati pečat firme prodavca i potpis odgovornog lica.

Račun mora da sadrži i sve druge obavezne elemente, prema opštim pravilima za izdavanje racuna.

Ukoliko je firma u sistemu PDV-a, porez se obračunava na isti način kao i u redovnom poslovanju.

U slučaju slanja robe u inostranstvo, koristite oslobođenje iz Zakona o PDV-u tako što na računu ne prikazujete PDV i navodite napomenu “PDV nije obračunat u skladu sa članom 24.1.2. Zakona o porezu na dodatu vrednost”. Za korišćenje ovog oslobođenja potrebno je da u određenom roku obezbedite potvrdu istupa robe. Više o tome može vam reći vaš knjigovođa.

Evidencija prometa preko fiskalne kase i vođenje poslovnih knjiga

Vaša obaveza evidencije prometa zavisi od načina na koji organizujete isporuku dobara. Prema mišljenjima Ministarstva finansija, firme koje same vrše isporuku robe obavezne su da koriste fiskalnu kasu, a one koje isporuku vrše preko kurirskih službi (posrednika) su oslobođene te obaveze.

Preduzetnici koji se bave trgovinom ne mogu biti paušalno oporezovani. Stoga, obavezno računajte na obavezu vođenja kako poslovnih knjiga, tako i posebne knjige prometa na obrascu KEP koji se vodi u elektronskoj formi.

Firme koje se bave prodajom preko interneta dužne su da prijave adresu na kojoj ministarstvo nadležno za poslove trgovine može da izvrši uvid u njen sadržaj.

Dodatna dokumentacija koja mora da se preda kupcu

Prilikom isporuke, robu moraju da prate još dva dokumenta: otpremnica i jednostrani raskid ugovora.

U otpremnici se navode podaci o prodavcu, kupcu, vrsti i količini robe, a ona mora da sadrži i potpis prodavca, prevoznika i kupca robe. Obaveza prodavca je da kupcu dostavi otpremnicu u papirnoj formi, koju će mu on vratiti nakon potpisivanja.

Kupac ima pravo da kupljenu robu vrati prodavcu u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. Jednostrani raskid ugovora je obrazac koji služi da kupac ostvari ovo pravo. Ukoliko razlog povraćaja nije nesaobraznost robe, troškove vraćanja snosi potrošač. U suprotnom, troškove snosi prodavac, koji je dužan da primi robu i zameni je.

Izvoz robe i naplata iz inostranstva

Kao privredno društvo ili preduzetnik, robu možete prodavati i slati (izvoziti) u inostranstvo, uz obavezan račun. Isporuku možete organizovati posredstvom pošte ili špeditera, specijalizovane firme koja se bavi organizacijom prevoza i carinjenja robe,a radi carinjenja bićete u obavezi da dostavite neke dodatne podatke i dokumentaciju. O svim detaljima saradnje, savetujemo da se raspitate unapred.

Naplata iz inostranstva može se vršiti u devizama, primanjem novca na devizni račun. Nakon transfera, banka će vam dostaviti obaveštenje o deviznom prilivu, koje treba da popunite i pošaljete banci da bi vam novac postao raspoloživ.

Pored toga, inostrani kupci mogu izvrsiti plaćanje platnim karticama i putem institucija elektronskog novca (PayPal, Payoneer i slično). Važno je da na ovim platformama kreirate poslovne korisničke naloge i da po potrebi novac prenosite na poslovne a ne privatne bankovne račune.

Nove epizode u vašem inbox-u:

Pratite nas na mrežama:

Prijavite se za novosti sa našeg sajta!

Prijavite se i mi ćemo vam besplatno slati novosti sa našeg sajta i nove epizode našeg podcasta!

Uspešno ste se prijavili na Pojačalo mailing listu!

Share This