Zapošljavanje

Angažovanje fizičkih lica možete da sprovedete na osnovu različitih vrsta ugovora. Najčešći su ugovor o radu, ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima i ugovor o dopunskom radu.

Radni odnos – zapošljavanje

Ako vam je pomoć potrebna u dužem vremenskom periodu, unapred određene ili neodređene dužine možete sa izabranim kandidatom zaključiti ugovor o radu. Ugovor može biti na određeno – na primer za potrebe rada na projektu čije je trajanje 6 meseci, ili na neodređeno, usled dugotrajnog povećanja obima posla.

Osnovno pravo zaposlenog jeste pravo na zaradu, koju ste dužni da isplatite do kraja meseca za prethodni mesec. Na primer, do kraja septembra morate isplatiti platu za mesec avgust.

Sa platom koju prima zaposleni, a koju nazivamo “neto” dužni ste da platite i porez i doprinose. Oni iznose oko 65% neto zarade.

Zaposleni koji radi puno radno vreme i ostvaruje standardan učinak ima pravo na minimalnu zaradu, koja za 2019. godinu iznosi oko 29.000 dinara mesečno. Poresko opterećenje koje odgovara ovoj plati je otprilike 17.000 dinara. Drugim rečima, poslodavca ova plata košta ukupno 46.000 dinara.

Pored zarade, zaposlenom ste dužni da nadoknadite i troškove dolaska i odlaska sa posla u visini markice za prevoz.

Pomoć u vezi sa zapošljavanjem mogu da vam pruže pravnik i knjigovođa, svako u svom domenu.

Kada izaberete odgovarajućeg kandidata, i sa njim zaključite ugovor o radu, neophodno je da izvršite prijavu na obavezno socijalno osiguranje. To možete učiniti online na portalu croso.gov.rs

Ugovor o radu i potvrdu o izvršenoj prijavi, na obrascu MA, uvek držite na mestu na kojem zaposleni radi – sedištu, prodavnici, magacinu i slično. To je prvo što će vam u kontroli zatražiti inspektor inspekcije rada.

Jednokratni posao van vaše delatnosti – ugovor o delu

Ukoliko vam je potrebna osoba radi obavljanja jednokratnog posla koji nije iz vašeg domena – kao što su na primer montaža opreme ili prevod dokumentacije, možete sa njom zaključiti ugovor o delu.

Ugovor mora biti zaključen u pisanoj formi, a u njemu se između ostalog određuje i visina honorara. Firma državi plaća porez i doprinose u visini od 82% na honorar. Ukoliko je osoba koju angažujete u tom trenutku zaposlena na drugom mestu, poresko opterećenje je nešto niže – iznosi 58%.

Zamena radnika ili rad u sezoni – ugovor o privremenim ili povremenim poslovima

Ukoliko postoje poslovi koji se javljaju samo privremeno ili povremeno – potreban vam je neko da zameni radnika na bolovanju ili pripomogne tokom gužve u sezoni, sa tim licem možete zaključiti  ugovor o privremenim i povremenim poslovima. Ovaj ugovor može da traje maksimalno 120 dana u kalendarskoj godini.

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima možete zaključiti samo sa nezaposlenom osobom.

Dužni ste da se pridržavate minimalne cene rada po satu, koja iznosi 155,3 dinara neto.

Kako lice može da radi i samo nekoliko sati nedeljno, njegova mesečna naknada može biti 5.000, 10.000 ili 15.000 dinara. Dakle, niste dužni da se pridržavate minimalne zarade od okvirno 29.000 dinara mesečno.

Na isplaćenu naknadu, firma je dužna da plati porez i doprinose koji iznose oko 68% od neto naknade. Na primer, za 10.000 dinara mesečno, porezi i doprinosi iznose oko 6.800 dinara.

Dodatno angažovanje zaposlenog lica – Ugovor o dopunskom radu

Ukoliko je kandidat koga ste odabrali već zaposlen, na raspolaganju vam je ugovor o dopunskom radu.

Osoba koja je već zaposlena sa punim radnim vremenom na drugom mestu, kod vas može da radi ne više od 13 sati nedeljno.

Na isplaćenu neto naknadu, firma plaća PIO doprinose i porez. Državi pripada 58 para na svaki dinar naknade.

Nove epizode u vašem inbox-u:

Podržite Pojačalo:

Donirajte jednokratno ili kroz dobrovoljnu mesečnu pretplatu već od 5 EUR.

Pratite nas:

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts.