Razmišljate da pokrenete firmu?

Da li preduzetnik ili D.O.O?

Odlučili ste da pokrenete sopstveni biznis, ali niste sigurni koju pravnu formu da odaberete.

Pred vama je izbor između nekoliko modaliteta.

Dva najčešća pravna oblika u Srbiji su preduzetnik i društvo ograničene odgovornosti (d.o.o.).

Preduzetnik je ništa drugo do fizičko lice koje je registrovano za obavljanje delatnosti. Njegova odgovornost za obaveze nastale iz poslovanja je neograničena. To znači da fizičko lice, preduzetnik, odgovara za obaveze nastale iz obavljanje delatnosti i ličnom imovinom.

Za razliku od preduzetnika, kao vlasnik d.o.o. imate ograničenu odgovornost. Za sve obaveze nastale iz poslovanja odgovorna je firma, a ne vlasnik svojom privatnom imovinom.

Sa aspekta poreskih i računovodstvenih obaveza, ove dve grupe dalje se dele.

Preduzetnik paušalac podnosi zahtev Poreskoj upravi, da mu zbog nemogućnosti da vodi poslovne knjige, razreže paušalno iznos poreza i doprinosa. Dažbine utvrđene rešenjem, plaćaju se mesečno, do 15-tog u mesecu.

Visina poreske obaveze zavisi od delatnosti i opštine rada. Na teritoriji Beograda, u oblasti intelektualnih usluga (marketing, IT, konsalting), možete očekivati oko 30.000 dinara. Ukoliko ste firmu registrovali iz radnog odnosa, cifra će biti niža za oko 7.000 – 8.000 dinara.

Nakon što izmire sve obaveze prema drugima, paušalci mogu slobodno da raspolažu novcem. Novac mogu podići u gotovom ili preneti na svoj privatni račun bez plaćanja dodatnog poreza ili pravdanja.
Paušalci za svaki obavljenu prodaju kupcu izdaju račun, a o svim izdatim računima vode KPO knjigu.

Za razliku od paušalaca, drugi pravni oblici vode poslovne knjige i plaćaju porez na stvarni finansijski rezultat (profit).

Prilikom podizanja novca sa poslovnog računa, dužni su da dokumentuju svrhu isplate i eventualno plate porez u skladu sa njom.

Za ove oblike potrebno je sagledati dve osnovne poreske grupe – poreze i doprinose na rad i porez na finansijski rezultat (dobit, profit odnosno neto prihod).

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige može da se opredeli za isplatu lične zarade, na koju plaća porez i doprinose. Treba računati sa minimum 13.000 dinara troškova poreza i doprinosa na ličnu zaradu svakog meseca.

Na profit, koji se naziva neto prihod, preduzetnik plaća porez po stopi od 10%. Prilikom podizanja profita, preduzetnik ne plaća dodatni porez.

Ako preduzetnik svakog meseca ostvari profit od 200.000 dinara, na 13.000 dinara troškova poreza i doprinosa treba dodati 20.000 dinara poreza na neto prihod (profit).

U slučaju da osnujete doo, na ostvarenu dobit plaćaćete 15% poreza na dobit + 15 % poreza na dividendu kada dobit želite da podignete.

Ukoliko ste u firmi ujedno i direktor, bez zasnivanja radnog odnosa, vaše mesečne obaveze za doprinose iznosiće od 6.000 dinara (ako ste već nege zaposleni ili ste penzioner) do 9.000 dinara ako niste osigurani po drugom osnovu (radni odnos, penzija).

Ukoliko firma posluje sa gubitkom, doprinosi su jedini “fiksni” poreski trošak firme.

Ukoliko želite da budete u radnom odnosu u svojoj firmi, računajte sa troškom od 17.000 dinara koliko iznose porezi i doprinosi na minimalnu zaradu.

Nove epizode u vašem inbox-u:

Podržite Pojačalo:

Donirajte jednokratno ili kroz dobrovoljnu mesečnu pretplatu već od 5 EUR.

Pratite nas:

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, -u, na Apple i Google podcasts.