EP207: Uroš Savić

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 207: Uroš Savić – grafički dizajner & storyteller, Swisscom – Pojačalo podcast...