EP030: Branislava Antović

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 030: Branislava Antović – Pojačalo podcast Transkript razgovora: Ivan Minić: Poštovani...

Vodič 004: 5 saveta za smanjenje poreskih troskova

5 saveta za smanjenje poreskih troškova Svaki vlasnik malog biznisa nastoji sa smanji troškove poslovanja, a ništa drugačije nije ni sa porezima. Legalno smanjenje poreskih obaveza nazivamo optimizacijom poreza. U nastavku pogledajte naših 5 saveta koje možete brzo i...

EP029: Nemanja Cerovac

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 029: Nemanja Cerovac – Pojačalo podcast Transkript razgovora: Ivan Minić: Poštovani...

EP028: Aleksandar Vacić

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 028: Aleksandar Vacić – Pojačalo podcast Transkript razgovora: Ivan Minić: Poštovani...

EP027: Lazar Stojković

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 027: Lazar Stojković – Pojačalo podcast Transkript razgovora: Ivan Minić: Poštovani...