Vodič 003: E-commerce – prodaja preko interneta

Šta je, i kako funkcioniše PDV? Kakva je to vrednost dodata proizvodu i ko je onda dužan šta da plati? Porez na dodatu vrednost (skraćano PDV) je opšti porez na potrošnju. On se obračunava u svakoj fazi prometa – prilikom prodaje dobara ili usluga za naknadu u okviru...

EP021: Saša Ševo

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 021: Saša Ševo – Pojačalo podcast Transkript razgovora: IVAN MINIĆ: Poštovani slušaoci i...

EP020: Branimir Gajić

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 020: Branimir Gajić – Pojačalo podcast Transkript razgovora: Ivan Minić: Poštovani...

EP019: Aleksej Vasić

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 019: Aleksej Vasić – Pojačalo podcast Transkript razgovora: IVAN MINIĆ: Poštovani slušaoci...

EP018: Aleksandar Ašković

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 018: Aleksandar Ašković – Pojačalo podcast Transkript razgovora: Ivan Minić: Poštovani...