Vodič 002: Porez na dodatu vrednost

Šta je, i kako funkcioniše PDV? Kakva je to vrednost dodata proizvodu i ko je onda dužan šta da plati? Porez na dodatu vrednost (skraćano PDV) je opšti porez na potrošnju. On se obračunava u svakoj fazi prometa – prilikom prodaje dobara ili usluga za naknadu u okviru...

EP012: Miloš Mijić

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 012: Miloš Mijić – Pojačalo podcast Transkript razgovora: Ivan Minić: Poštovani slušaoci i...

EP011: Vladimir Kovač

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 011: Vladimir Kovač – Pojačalo podcast Transkript razgovora: Ivan Minić: Poštovani...

EP010: Ivan Bildi

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 010: Ivan Bildi – Pojačalo podcast Transkript razgovora: Ivan Minić: Poštovani slušaoci i...

EP009: Milica Čalija

Pojačalo podcast možete gledati na Youtube-u i Facebook-u, a slušati na SoundCloud-u, Spotify-u, Deezer-u, na Apple i Google podcasts. Audio zapis razgovora: Pojačalo · EP 009: Milica Čalija – Pojačalo podcast Transkript razgovora: Ivan Minić: Poštovani slušaoci...